Volgens de richtlijnen van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen bestaat de functie van vertrouwenspersoon uit drie hoofdtaken.

  1. het informeren van de organisatie over ongewenste omgangsvormen en integriteitsproblemen, en het bestaan van de vertrouwenspersoon (voorlichting), 
  2. het gevraagd en ongevraagd adviseren van de organisatie over deze thema’s,
  3. het opvangen van melders. 

Als extern vertrouwenspersoon vind ik het belangrijk om de organisatie echt te kennen en betrokken te zijn, ook als er al interne vertrouwenspersonen aanwezig zijn. Een extern vertrouwenspersoon moet bekend en zichtbaar zijn. Hieronder beschrijf ik hoe ik de drie hoofdtaken zien.

De drie hoofdtaken

1. Om potentiële melders op de hoogte te stellen van het bestaan van de vertrouwenspersoon, hoort voorlichting over de onderwerpen ongewenste omgangsvormen en integriteit en de functie van vertrouwenspersoon bij de taak van een vertrouwenspersoon. Dit kan bestaan uit (online) kennismaking tijdens bijeenkomsten en/of statische voorlichting via intranet. Daarnaast kan ik, indien gewenst, samen met eventuele interne vertrouwenspersonen periodiek actuele berichten op daarvoor geschikte plaatsen op intranet plaatsen om de thema’s ongewenste omgangsvormen en integriteit levend te houden.

2. Ook hoort bij de functie van vertrouwenspersoon het gevraagd en ongevraagd adviseren van de organisatie. Onderdeel daarvan is een jaarlijks gesprek met de directie, waarin het jaarverslag van de vertrouwenspersonen wordt besproken. Maar als de vertrouwenspersonen een probleem signaleren dat breder in de organisatie leeft, moet er de mogelijkheid zijn om ook ongevraagd te adviseren.

3. Tenslotte is er nog de -volgens velen belangrijkste- taak van de vertrouwenspersoon: het opvangen van medewerkers die in de knel zitten door ongewenst gedrag (zoals discriminatie, intimidatie, seksuele intimidatie of geweld) of integriteitsschendingen. Als vertrouwenspersoon ga ik in gesprek met een melder en help hem of haar om een voor hem of haar passende oplossing te vinden. Vaak duurt deze begeleiding een paar gesprekken. In sommige gevallen heeft een melder aan één gesprek genoeg, maar andere keren duurt de begeleiding juist langer. Dit is afhankelijk van de persoon en de casus.

Kosten

Voor de uitvoering van deze diensten reken ik per 1 april 2024 €115,- excl. BTW per uur.

Voor voorlichting, advisering en het maken en presenteren van het jaarverslag maak ik vooraf een schatting van de benodigde uren per jaar. Dit aantal ligt tussen de 5 en 25 uur per jaar, afhankelijk van het type organisatie.

Ook heb ik tijd nodig om te organisatie te leren kennen. Dan gaat het over het lezen van het beleid, het eventueel adviseren over wijzigingen daarin en het kennismaken met betrokkenen. Dit is eenmalig. Ook hiervan maak ik vooraf een inschatting. Dit aantal ligt meestal tussen de 5 en 15 uur.

Bovenop deze kosten komen de uren die ik besteed aan de opvangtaak.

Voorwaarden

Ik werk als extern vertrouwenspersoon op basis van de modelovereenkomst voor externe vertrouwenspersonen van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen.